Tin tức » Tin Công Ty

NGHI QUYET HDQT SO 11
22/05/2019
NGHI QUYET HDQT SO 11

Công bố thông tin thay đổi kế toán trưởng công ty
Hội đồng Quản trị ra quyết định bổ nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Lành làm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist thay cho bà Huỳnh Thanh Diễm Trang kể từ ngày 31/12/2014.
Nghị Quyết Hội đồng Quản trị công ty ngày 06-11-2014
Hội đồng Quản trị Công ty họp và ra nghị quyết ngày 06/11/2014
CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI
CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI NHIỆM KỲ 2014-2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI NHIỆM KỲ 2014-2019