Tin tức

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
25/01/2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

THÔNG BÁO BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 2010 THÔNG BÁO BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 2010
THÔNG BÁO BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 2010
TỰ HÀO ĐẲNG CẤP VẬN CHUYỂN CHUYÊN NGHIỆP TỰ HÀO ĐẲNG CẤP VẬN CHUYỂN CHUYÊN NGHIỆP
Thành công trong việc phục vụ vận chuyển cho Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN, ASEAN+3 lần thứ 14 và Hội nghị các Thống đốc, phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương khối ASEAN (ACGM, ACDM) một lần nữa khẳng định Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist đủ sức đáp ứng việc tổ chức mọi loại hình sự kiện với đẳng cấp và trình độ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
Thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2009
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009
Công ty CP Vận Chuyển Sài Gòn Tourist báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/9/2010.
Nội dung bao gồm:
- BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
- BÁO CÁO KIỂM TOÁN