Tin tức

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG
12/09/2017
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

LIÊN KẾT ĐỂ ĐANG DẠNG HÓA SẢN PHẨM
Báo cáo trước Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010, ông Đinh Quang Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist, cho biết: Năm qua, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn cố gắng đẩy mạnh nhiều loại hình kinh doanh dựa trên lợi thế của công ty, tiết kiệm chi phí, cân đối thu chi hợp lý nên vẫn đảm bảo được các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2009 đề ra.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
Ngày 12/05/2011 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài gòn Tourist đã được Sở Giao Dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp quyết định niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông của Công ty về tham dự
Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2010.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2010 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST ĐÃ HOÀN TẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010