Tin tức » Tin Công Ty

NGHỊ QUYẾT 15/2019NQ/STT-HDQT
04/10/2019
NGHỊ QUYẾT 15/2019NQ/STT-HDQT

Báo cáo tài chính quý I năm 2013
Báo cáo tài chính quý I năm 2013 của công ty và công ty con.
Báo cáo quản trị công ty 2012
Báo cáo quản trị công ty 2012
LIÊN KẾT ĐỂ ĐANG DẠNG HÓA SẢN PHẨM
Báo cáo trước Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010, ông Đinh Quang Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist, cho biết: Năm qua, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn cố gắng đẩy mạnh nhiều loại hình kinh doanh dựa trên lợi thế của công ty, tiết kiệm chi phí, cân đối thu chi hợp lý nên vẫn đảm bảo được các chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2009 đề ra.
TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG