Tin tức » Thông tin đại hội cổ đông

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2012

Không phát hành cổ phần dưới mệnh giá

 Tại ĐHĐCĐ thường niên năm ngoái, công ty có đề cập đến việc chào bán cổ phần cho cổ đông chiến lược Nhật Bản. STT đã làm việc với công ty Skirr Japan và thống nhất giá chào bán là 4,500 đồng/cp. Hai công ty đã ký kết và thực hiện bảo lãnh của ngân hàng về việc mua cổ phiếu này.

Đại diện phía đối tác Nhật Bản – Công ty Skirr Japan cho biết kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của STT. Skirr Japan cũng cam kết đầu tư lâu dài bằng cách đầu tư số tiền tương đương 36 tỷ đồng giúp STT bù đắp vốn và đưa ra cách quản lý tốt. Skirr Japan dự kiến sau 4 năm, vốn của STT sẽ tăng lên 400 tỷ đồng và giá cổ phiếu sẽ từ 27,000-63,000 đồng/cp.

Tuy nhiên, theo ý kiến của các cổ đông, để được phép phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá, công ty cần có thặng dư vốn cổ phần đủ bù đắp cho phần thiếu hụt này. Trong khi tình trạng kinh doanh của công ty đang gặp nhiều khó khăn, phần lỗ đã chiếm đến ¼ vốn. Thêm vào đó, việc phát hành này là dành cho đối tác Nhật Bản thì phần thiệt thòi sẽ thuộc về cổ đông hiện hữu của công ty.

Sau khi bỏ phiếu, kết quả tỷ lệ đồng ý chào bán cổ phần dưới mệnh giá chỉ có 16%. Đại hội thông qua quyết định không chào bán cổ phần dưới mệnh giá cho Skirr Japan.

Thông qua việc hủy niêm yết

Về đề xuất xin hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn, cổ đông cho rằng giá cổ phiếu STT đang ở mức 3,300 đồng/cp, để tăng lên trên 10,000 đồng là việc rất khó khăn. Thêm vào đó, công ty cũng không thể huy động thêm vốn vì cổ đông không muốn bán dưới mệnh giá. Do đó, cổ đông đã thông qua việc hủy niêm yết.

Được biết, đến ngày 08/07/2013, STT vừa tròn 2 năm niêm yết và đủ điều kiện để hủy niêm yết tự nguyện.

Kế hoạch LNST 2013 đạt 1.92 tỷ đồng

Về kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2013, công ty dự kiến đạt 88 tỷ tổng doanh thu và hơn 8 tỷ đồng lãi trực tiếp. Trong đó, kinh doanh taxi đạt 19.3 tỷ doanh thu và gần 3 tỷ tiền lãi. Kết quả từ Công ty TNHH MTV TM-DL SG mang về 38.5 tỷ và 2 tỷ đồng lãi trực tiếp. Lợi nhuận trước thuế của công ty trong năm 2013 dự kiến 2.4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.92 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức 2%.

Thay thế 2 thành viên HĐQT

HĐQT công ty được bầu thêm hai thành viên thay thế ông Đinh Quang Hiền và ông Nguyễn Hữu Thọ đã từ nhiệm. Hai thành viên mới của HĐQT bao gồm bà Trương Thị Chinh – Kế toán trưởng Công ty TNHH Sắt thép Vinh Đa (cổ đông lớn đại diện 15.2% đề cử) và ông Lê Danh Đạt – Kiểm soát viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông lớn đại diện 14.5% đề cử).

Như vậy, thành viên HĐQT của STT bao gồm:

  • Ông Đỗ Phan Châu (Chủ tịch)
  • Ông Nguyễn Kim Trung
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Phương
  • Bà Trương Thị Chinh
  • Ông Lê Danh Đạt

Công ty CP Vận chuyển Saigontourist xin gởi đến Quý Cổ đông toàn văn  Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012 và Biên bản họp ĐHCĐ năm 2012.

* Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012
* Biên bản họp ĐHCĐ năm 2012

Trân trọng thông báo./.