Tin tức

DINH CHINH BIEN BAN HOP DHDCD 2019
01/07/2019
DINH CHINH BIEN BAN HOP DHDCD 2019

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
Thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2009
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009
Công ty CP Vận Chuyển Sài Gòn Tourist báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/9/2010.
Nội dung bao gồm:
- BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
- BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Năng động, sáng tạo vượt khó Năng động, sáng tạo vượt khó
Ngay sáng 22-2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết khá dài, Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist đã chính thức khởi động trở lại với không khí làm việc khá sôi động.Tiếp nối hoạt động kinh doanh thắng lợi năm 2009, công ty lại phục vụ Tết Canh Dần thành công.
LỄ TỔNG KẾT NĂM 2009 & PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2010 LỄ TỔNG KẾT NĂM 2009  & PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2010
Sáng ngày 09 tháng 02 năm 2010, Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Saigontourist đã tổ chức Lễ tổng kết năm 2009 & Phương hướng SXKD năm 2010 tại khách sạn Continental.