Tin tức

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
08/06/2021
Báo cáo thường niên năm 2020

LẦN THỨ 4 CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST ĐƯỢC BÌNH CHỌN "THƯƠNG HIỆU VIỆT YÊU THÍCH NHẤT” LẦN THỨ 4 CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST ĐƯỢC BÌNH CHỌN "THƯƠNG HIỆU VIỆT YÊU THÍCH NHẤT”
Sáng ngày 18/08/2010 tại tòa nhà sự kiện Gala Royale. Công ty Cổ phần Vận Chuyển Saigontourist đã vinh dự đón nhận giải Thương Hiệu Việt do Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng cho Công ty, Đại diện cho Công ty Ông Nguyễn Minh Nhựt - Giám Đốc Nghiên cứu và Phát triển Chiến lược lên nhận giải thưởng do Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao tặng.
TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST
ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009