Tin tức

CÔNG TY VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST THẮNG KIỆN VÀ BUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VINA ĐÔNG DƯƠNG PHẢI

CÔNG TY VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST THẮNG KIỆN VÀ BUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VINA ĐÔNG DƯƠNG PHẢI TRẢ 12.7 TỶ THEO BẢN ÁN 27/2020/KDTM-ST CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

STT won the case and forced Vina Dong Duong to pay 12.7 billion dong under the judgment of the People's Court of Go Vap District.

Ngày 06/7/2020, Thẩm phán Lê Thị Thùy Trang tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp đã ký Bản án số 27/2020/KDTM-ST về tranh chấp Hợp đồng vay tài sản giữa Công ty cổ phần vận chuyền Sài Gòn Tourist (STT) và Công ty cổ phần vận tải Vina Đông Dương (Vina Đông Dương). Theo đó quyết định, Vina Đông Dương phải trả cho STT số tiền nợ gốc, tiền lãi và tiền lãi quá hạn đến 31/12/2019 tổng cộng là 12.686.865.731 đồng. Ngoài ra, Vina Đông Dương còn phải trả tiền lãi phát sinh từ ngày 01/01/2020 cho đến khi trả hết vốn vay theo quy định tại Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015.

Ngay khi bản án có hiệu lực thi hành, STT sẽ được thu hồi số tiền 12.7 tỷ.

On July 6, 2020, Judge Le Thi Thuy Trang at the People's Court of Go Vap District signed the Decree No. 27/2020 / KDTM-ST on the dispute of the Property Loan Contract between Saigontourist Transport Corporation (STT) and Vina Dong Duong Transportation Joint Stock Company (Vina Dong Duong). Accordingly, Vina Dong Duong has to pay STT the amount of principal, interest and overdue interest until December 31, 2019 totaling VND 12,686,865,731. In addition, Vina Indochina must pay interests arising from January 1, 2020 until the loan is fully paid under Article 468 of the 2015 Civil Code.

Once the Judgment   takes effect, STT will be recovered VND 12.7 billion.