Dịch vụ

Bảo vệ mục tiêu di động
Bảo vệ khi nhu cầu khách hàng di chuyển, phạm vi tác nghiệp của người bảo vệ không cố định

Bảo vệ mục tiêu cố định Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ tại các địa điểm cố định nhằm đáp ứng nhu khách hàng với thời gian yêu cầu ngắn hạn và dài hạn

Bảo vệ chất lượng cao
Bảo vệ chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao của khách hàng trong cuộc sống hàng ngày như sinh hoạt, công việc cần sự bảo vệ giám sát chặt chẽ.

Hotline: 0903 801 402

GĐ. Nguyễn Xuân Hoài hoaibaovelongvan@gmail.com

  

Logo VN