Dịch vụ Taxi

THÔNG BÁO VỀ GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN TAXI

THÔNG BÁO VỀ GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN TAXI

 

1. Số lượng xe sử dụng để quảng cáo: tối thiểu 34 xe (Vios 4 chỗ)

2. Báo giá các vị trí quảng cáo như sau:

- Dán quảng cáo trên hai cánh cửa sau xe taxi: 1.200.000đ/xe 4 chỗ/tháng và 1.350.000đ/xe 7 chỗ/tháng.

- Dán quảng cáo tràn đuôi: 1.800.000đ/xe 4 chỗ/tháng và 2.200.000đ/xe 7 chỗ/tháng.

- Dán quảng cáo trên ô kính tam giác: 400.000đ/xe/tháng.

- Dán quảng cáo trên kính sau: 600.000/xe/tháng

- Quảng cáo trên túi treo tờ rơi sau xe: 800.000đ/xe/tháng.

3. Đối với xe liên kết:

- Công ty sẽ trích 60% giá trị hợp đồng quảng cáo cho chủ xe liên kết

4. Hoa hồng cho người giới thiệu/chiết khấu

- Tối đa 10% giá trị hợp đồng


Admin
.:: Các tin dịch vụ khác:

Hotline: 090 874 5718

GĐ. Trương Quốc Hùng hungtq@saigontourist-stt.com

  

Logo VN