Dịch vụ

Bảo vệ mục tiêu di động

Bảo vệ khi nhu cầu khách hàng di chuyển, phạm vi tác nghiệp của người bảo vệ không cố định.
Bảo vệ mục tiêu di động khi khách hàng có nhu cầu di chuyển như trên các phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ hay đường hàng không.
Bảo vệ con người cũng như tài sản theo yêu cầu khách hàng.
saigontourist

Hotline: 0903 801 402

GĐ. Nguyễn Xuân Hoài hoaibaovelongvan@gmail.com

  

Logo VN